Goed in je lijf in vijf! Welkom!

Het vijfde leerjaar is het eerste jaar van de laatste graad van de lagere school. Een intens jaar!
De te verwerken leerstof, zowel in de klas als thuis, alsook het tempo wordt een stuk opgedreven.
Dat is niet altijd even gemakkelijk en vraagt toch wel enige aanpassing en begeleiding.
Deze begeleiding is belangrijk zodat de vijfdeklasser zich echt goed voelt in zijn of haar lijf in klas vijf.
Eens de aanpassing zich vlot laat gebeuren, is ook de stap naar zelfstandig leren werken gezet.
Er wordt heel wat tijd en ruimte voorzien om het zelfstandig leren werken te realiseren.
Dit gebeurt aan de hand van diverse thema’s en projecten waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.
Ze komen in contact met verschillende werkvormen en leerstrategieën.
De eigen inbreng van de jonge student wordt zeker naar waarde geschat.
Er wordt ook gewerkt aan de persoonlijkheid van het kind.
Een eigen mening en visie leren ontwikkelen en deze kunnen overbrengen met respect voor elkaars diversiteit komt vaak aan bod.
Het ontwikkelen van deze vaardigheden zit verweven in de verschillende leergebieden.
Maar….wie 5de leerjaar zegt, zegt ook Frans! Reacties van de kinderen?
Juuuh – Wauw – Joepie !
De Franse taal doet haar intrede en neemt ons mee naar een nieuwe leefwereld.
De verwachtingen zijn vaak hoog gespannen. Een bijzonder dankbaar gegeven als leerkracht om aan zo’n open geesten te mogen lesgeven. Hoe leuk en spannend Frans ook kan zijn ,
het is niet altijd even simpel om de grammaire en vocabulaire onder de knie te krijgen.
We herhalen daarom ook vaak de leerstof en hebben oog voor de gesproken en geschreven taal.  
De vijfde klas is zonder twijfel een boeiend jaar waarin de kinderen op alle vlakken kunnen ontwikkelen en groeien.

Als juf Inge zal ik hen van harte daarin begeleiden dit schooljaar 2020 – 2021